Archiwum kategorii: aktualności

Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu SPZPiT PW w dniu 13.06.2024

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca

Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które

odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Zespołu

Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.

4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz

stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.

7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW

za rok 2023.

8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2023.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2023 rok.

11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok

2023,

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku

2023,

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023,

12. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania

Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki

Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (więcej niż ½

liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym

Walnym Zebraniu zwołanym na dzień 13 czerwca 2024 roku na godzinę 18.00, ustala

się drugi termin odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania – 13 czerwca 2024 roku o

godzinie 18.30 w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w

Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z porządkiem obrad jak wyżej.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

informuje, że następujące dokumenty:

a. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2023,

b. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2023,

c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023

będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW :

www.spzpitpw.pl

Zakochanym być i kochanym być – spektakl muzyczny w wykonaniu wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej – najbliższe przedstawienie już 17 września w Terminalu Kultury Gocław!

Zapraszamy do Warszawy lat trzydziestych ubiegłego wieku!

Spektaklem „Zakochanym być i kochanym być” oldboje rozpoczynają kolejny sezon działalności artystycznej. Spektakl oparty jest na tekstach literackich Juliana Tuwima, Mariana Hemara, Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego, Jerzego Jurandota. Dźwięki niezapomnianych melodii Henryka Warsa, Jerzego Petersburskiego, Fritza Kreislera wprowadzają w niepowtarzalny świat przedwojennych kabaretów „Qui pro Quo, „Bandy”, „Cyganerii”, wreszcie „Cyrulika Warszawskiego”.
Warszawa bawi się przy dźwiękach walca, tanga, slowfoxa i charlestona.

Bilety na spektakl, w cenie 40 PLN, są do nabycia pod tym adresem:https://biletyna.pl/spektakl/Zakochanym-byc-i-kochanym-byc-spektakl-muzyczny-w-wykonaniu-Stowarzyszenia-Przyjaciol-Zespolu-Piesni-i-Tanca-PW#bilety

Adres: Terminal Kultury Gocław

Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24, 03-984 Warszawa

Godz. 17.00

Zakończenie sezonu artystycznego sekcji oldbojowej!

W tym roku w dniu 24 czerwca hucznie i z przytupem Oldboje zakończyli sezon artystyczny. Jak widać na załączonym zdjęciu humory dopisywały, chociaż przed nami 2 miesiące bez prób! Dziękujemy za zaproszenie Gospodarzom spotkania – Iwonce i Tadeuszowi Fogielom za inicjatywę i pomysł zorganizowania spotkania. Były śpiewy, tańce, konsumpcja potraw grillowych, omawianie planów wakacyjnych ale tez przymiarki do nowego sezonu i występów, planowanych na wrzesień i październik.

Wybory nowych władz Stowarzyszenia

W dniu 22 czerwca 2023r odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW

Zgodnie z zaplanowanym programem obrad w trakcie zebrania wybrano nowe organy statutowe Stowarzyszenia, a Prezesem został Piotr Łapiński.

W skład Zarządu poza Piotrem weszli: Elżbieta Czerwińska, Krzysztof Gelo, Janusz Chojecki i Joanna Szczepańska

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani: Sylwia Borkowska, Bożena Dyjak i Karol Jurski.

Gratulacje dla Wszystkich członków Zarządu i Komisji.

Protokół z zebrania>>>http://www.spzpitpw.pl/wp-content/uploads/2023/06/Protokol-ZWZ-z-dn-230622.pdf

Powiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu SPZPiT PW w dniu 22.06.2023

Działając na podstawie § 19 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia, które
odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Zespołu
Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z
następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 4. Sprawdzenie listy obecności członków Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW oraz stwierdzenie
  prawomocności Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW
  za rok 2022.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW
  w roku 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2022 rok.
 11. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zebranie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2022,
  b) przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2022,
  c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022,
  d) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 12. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na następną kadencję.
 13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję.
 14. Sprawy wniesione w trakcie zebrania.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania.
  Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
  Warszawskiej informuje, iż w przypadku braku wymaganego quorum (więcej niż ½ liczby
  członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania) na Zwyczajnym Walnym Zebraniu
  zwołanym na dzień 22 czerwca 2023 roku na godzinę 18.00, ustala się drugi termin odbycia
  Zwyczajnego Walnego Zebrania – 22 czerwca 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Zespołu
  Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej w Warszawie, ul. Waryńskiego 12 (DS. Riwiera), z
  porządkiem obrad jak wyżej.
  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje,
  że następujące dokumenty:
  a. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW za rok 2022,
  b. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW w roku 2022,
  c. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2022,
  będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania.

” Zakochanym być i kochanym być” – 22 kwietnia w Radomiu!

Zapraszamy na kolejny nasz spektakl, tym razem do Radomia, do Ośrodka Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA! Spektakl w naszym wykonaniu odbędzie się 22 kwietnia. Bilety można nabyć tu: https://biletyna.pl/koncert/Zakochanym-byc-i-kochanym-byc/Radom

Program nawiązuje do tradycji warszawskich teatrzyków kabaretowych lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Dźwięki niezapomnianych melodii wprowadzają nas w niepowtarzalny świat kabaretów „Qui pro Quo, „Bandy”, „Cyganerii”. W spektaklu wykorzystano teksty Mariana Hemara, Juliana Tuwima, Andrzeja Własta, Antoniego Słonimskiego.

Głównymi bohaterami spektaklu są: Fryderyk Jàrosy „Polonus humoris causa” – jeden z najwybitniejszych konferansjerów międzywojennej Warszawy oraz piosenka: sentymentalna, liryczna, o miłości, o wiośnie, o rozstaniu, o przemijaniu …..

Wspomnienia Fryderyka Jàrosego przywołują postaci Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej, Stefci Górskiej, Zofii Ternè, Zuli Pogorzelskiej, Stefanii Grodzieńskiej, Eugeniusza Bodo, Kazimierza Krukowskiego i wielu innych znakomitych wykonawców.

Piosenki przeplatane tańcami: czardasz, tango, paso doble, a na parkiecie dancingu walce i foxtrot – wszystko do muzyki w wykonaniu Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Arkadiusza Górki.

Projekt Karpackie_emigracje

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW jesienią ubiegłego roku odbyła się wymiana młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca PW oraz zespołu Ansamblul Folcloric”Junii Brasovului” z Rumunii w celu umożliwienia obu stronom rozwoju na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i językowej. W ramach projektu Stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej  Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację wspomnianego projektu „Karpackie e_migracje.

Projekt „Karpackie e_migracje” polegał na zorganizowaniu wymiany młodzieży z dwóch krajów – Polski i Rumunii. Poprzez aktywny udział uczestników w działaniach opartych na metodach edukacji pozaformalnej umożliwił  on  rozwój na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i językowej. Założeniem twórców projektu było wypracowanie strategii oraz formy pracy z osobami i społecznościami wykluczonymi – na przestrzeni historii i obecnie: dotyczącymi mniejszości etnicznych i narodowych. Przy realizacji projektu poruszano się w następujących kontekstach: migracje ludzi, przenikanie się kultur, prześladowania polityczne i światopoglądowe, wielojęzyczność, wielokulturowość i międzykulturowość. Program oparto na kulturowym dziedzictwie Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wołoskiej, która do dziś obecna jest nie tylko w folklorze tradycyjnym, ale też w codziennym życiu mieszkańców krajów karpackich – w tym oczywiście Polski i Rumunii, a więc dwóch biegunów, pomiędzy którymi odbywały się i odbywają do dziś migracje i przepływ ludzi, dóbr i kultur.

Etiudy:

Kolejne :

kolejne etiudy:

>>>

>>>

>>>

>>>

Efekt prac Uczestników – zdjęcia z witrażami

Przykładowe prace – kolaże

„Polski Maj w Brazylii” – koncerty ZPiT PW

„Polski maj w Brazylii” to projekt koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej opartych o kulturę narodową Polski, za sprawą których przekazywane są Brazylijczykom informacje o Konstytucji 3 maja oraz ważnych dla Polaków świętach obchodzonych w maju.

Tournée artystyczne Zespołu odbywać się będzie w dniach 19 kwietnia – 8 maja 2023r w Brazylii, a więc w okresie Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święta Narodowego Konstytucji 3 maja, Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Występy przewidziano w 9 miastach – w centrach kultury, salach koncertowych i widowiskowych. Prezentowany będzie koncert pt. „Tańcem malowane” – dynamiczna, współcześnie opracowana rewia folkloru polskiego z projekcją grafiki z techniki malowania piaskiem w synchronizacji z muzyką, w wykonaniu jednego z najlepszych zespołów artystycznych tego typu w Polsce. Dodatkowo zaplanowane są koncerty pieśni po specjalnych mszach świętych w 4 parafiach na trasie tournée.

Trasa koncertowa Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej została tak zaplanowana, aby doświadczenie miejscowych urzędów w organizowaniu koncertów zostało wsparte pomocą ze strony stowarzyszeń polsko-brazylijskich, prężnie działających w wybranych miastach. Zapewni to szeroką reklamę koncertów przez osoby polskiego pochodzenia wśród sąsiadów innych narodowości. Przewidziane jest, że koncerty obejrzy ponad 10 tys. widzów, a promocja medialna dotrze do ponad 5 milionów Brazylijczyków.

Projekt uzyskał wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej:

www.facebook.com/PolskaFundaciaNarodowa

www.instagram.com/polska.fundacja.narodowa

Koncerty w miastach:

21.04 – CRICIUMA

23.04 – AUREA

24.04 – ERECHIM

27.04 – Quedas do Iguaçu

29-30.04 Mallet, koncert oraz msza i koncert pieśni „Wiwat Maj”

01.05 – SAO MATEUS

2.05 – Itaiópolis

03.05 – KURYTYBA

7.05 – Rio de Janeiro – koncert oraz msza i koncert pieśni „Wiwat Maj”

ZPiT PW odwiedził 12 miast w Brazylii, przejechał ok. 5 tys km, dał 9 koncertów „Tańcem Malowane” i 3 koncerty pieśni „Wiwat Maj”. Miasta Criciuma i Iatiópolis po raz pierwszy gościły zespół artystyczny z Polski. W Aurea połowa mieszkańców była na koncercie – miasto liczy 4 tys. mieszkańców z czego ponad 90% z nich to osoby pochodzenia polskiego.

Krótka relacja filmowa z tournée „Polski Maj w Brazylii” – wkrótce…

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Waldka Siwika

Drodzy Przyjaciele, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Waldemara Siwika. 

Waldek tańczył z nami od lutego 2018 i chociaż ZPiTPW nie był jego macierzystym zespołem, Waldek doskonale się wpisał w naszą „oldbojową” rodzinę. Kiedy dowiedziałam się o Jego tragicznej śmierci szukałam w myślach czasu, kiedy pojawił się na próbie… i nie mogłam sobie przypomnieć bo było to tak, jakby był z nami od zawsze….

Dobry Człowiek, uśmiechnięty, życzliwy, pomocny, odpowiedzialny, jeden z pozytywnych „duchów” naszej grupy. Będzie nam go bardzo, bardzo brakowało. Pozostaje wielka pustka….

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 lipca  o godz. 10.00 w Kościele pw. św Piotra i Pawła w Pęcicach, a pochówek na cmentarzu obok kościoła.

Joanna Szczepańska

Prezes Zarządu SPZPiT PW