Zwyczajne Walne Zebranie 23.06.2016 – dokumenty

 

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2015 rok – plik PDF
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2015 rok – plik PDF
  • Zestawienie Bilans uproszczony na dzień 31-12-2015 – plik PDF
  • Zestawienie Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2015 – plik PDF