Zwyczajne Walne Zebranie 17.06.2021 – dokumenty

Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2020 rok – plik PDF >>

Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2020 rok – plik PDF >>

Pozostałe wyjaśnienia finansowe za 2020 rok – plik PDF >>

Dodatkowe informacje i objaśnienia – plik PDF>>

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP ZPiT PW z działalności w  2020 roku – wkrótce…