Rachunek bankowy

PL 97 1140 2017 0000 4402 1249 9002
mBank S.A., Bankowość Detaliczna

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca
Politechniki Warszawskiej
D.S. „Riviera”
ul. Waryńskiego 12
00-631 Warszawa

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK