Zwyczajne Walne Zebranie 30.06.2022 – dokumenty

Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2021 rok – plik PDF >>

Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2021 rok – plik PDF >>

Pozostałe wyjaśnienia finansowe za 2021 rok – plik PDF >>

Dodatkowe informacje i objaśnienia – plik PDF>>

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP ZPiT PW z działalności w  2021 roku – plik PDF>>