Zwyczajne Walne Zebranie 27.06.2019 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2018 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2018 rok – plik PDF >>
  • Pozostałe wyjaśnienia finansowe za 2018 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP ZPiT PW z działalności w  2018 roku – plik PDF >>