Oldboje

 

Sekcja oldbojów ZPiT PW jest nieformalną grupą artystyczną, którą tworzą byli członkowie Zespołu. Tradycja tego rodzaju działalności dorównuje wiekiem samemu Zespołowi, jest przejawem niezwykłych więzi, jakie powstały pomiędzy członkami zespołowej społeczności w okresie ich kilku- czy kilkunastoletniej aktywności w Zespole – na scenie i poza nią […]

Ostatnia reaktywacja artystycznej działalności oldbojów miała związek z kolejnym jubileuszem Zespołu w 2006 roku… więcej >>

 

Zajęcia oldbojów ZPiT PW
odbywają się w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW
przy ul. Waryńskiego 12a w Warszawie
w każdy wtorek, w godz. 20.00-22.00

Dla niewtajemniczonych: jak trafić >>