Zwyczajne Walne Zebranie 08.10.2020 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2019 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2019 rok – plik PDF >>
  • Pozostałe wyjaśnienia finansowe za 2019 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SP ZPiT PW z działalności w  2019 roku – plik PDF>>