Zwyczajne Walne Zebranie 26.06.2014 – dokumenty

 

Dokumenty sprawozdawcze za 2013 rok:

1) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW w 2013 r. Plik PDF

2) Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW z działalności w 2013 r. Plik PDF