Zwyczajne Walne Zebranie 25.06.2015 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2014 rok – plik PDF
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2014 rok – plik PDF
  • Zestawienie Bilans uproszczony na dzień 31-12-2014 – plik PDF
  • Zestawienie Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2014 – plik PDF

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 25-06-2015 – plik PDF