ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 13.06.2024 – DOKUMENTY

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej informuje, że do wglądu są następujące dokumenty:

  1. sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW w roku 2023 – plik PDF>>
  2. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW za rok 2023 aktywa – plik PDF>>
  3. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW za rok 2023 pasywa – plik PDF>>
  4. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW za rok 2023 rachunek zysków i strat – plik PDF>>
  5. pozostałe wyjaśnienia finansowe – plik PDF>>
  6. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2023 – plik PDF>>
  7. Pełnomocnictwo do reprezentacji na Walnym Zebraniu – plik PDF>>

Zarząd SPZPiT PW