Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21.06.2012 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2011 rok – plik PDF
  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia z działalności w 2011 roku – plik PDF
  • Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok i przedłożenia go Walnemu Zgromadzeniu – plik PDF
  • Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 – plik PDF
  • Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2011 – plik PDF
  • Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2011 – plik PDF