Zarząd

– wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie w dn. 22 czerwca 2023r.:

  Piotr Łapiński
Prezes Zarządu
 
Joanna Joanna Szczepańska
Członek Zarządu
Ela Elżbieta Czerwińska
Członek Zarządu
Krzysztof Gelo Krzysztof Gelo
Członek Zarządu
Janusz Chojecki
Członek Zarządu