Zarząd

– wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie w dn. 17 czerwca 2021r.:

Joanna Joanna Szczepańska
Prezes Zarządu
Małgorzata Czaplicka-Matus
Członek Zarządu
Ela Elżbieta Czerwińska
Członek Zarządu
Bożena Dyjak
Członek Zarządu
Piotr Łapiński
Członek Zarządu