Zarząd

– wybrany przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 8 czerwca 2017 r.:

Joanna Joanna Szczepańska
Prezes Zarządu
Henryk Henryk Bojarowski
Członek Zarządu
Ela Elżbieta Czerwińska
Członek Zarządu
Janusz Karol Jurski
Członek Zarządu
Krzysztof Krzysztof Kaliński
Członek Zarządu