Zwyczajne Walne Zebranie 07.06.2018 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2017 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2017 rok – plik PDF >>
  • Zestawienie Bilans uproszczony na dzień 31-12-2017 – plik PDF >>
  • Zestawienie Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2017 – plik PDF >>