Zwyczajne Walne Zgromadzenie 13.06.2013 – dokumenty

 

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok – plik PDF
  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia z działalności w 2012 roku – plik PDF
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2012 – plik PDF
  • Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SP ZPiT PW z 13 czerwca 2013 r. – plik PDF