Zwyczajne Walne Zebranie 08.06.2017 – dokumenty

  • Sprawozdanie z działalności SP ZPiT PW za 2016 rok – plik PDF >>
  • Sprawozdanie finansowe SP ZPiT PW za 2016 rok – plik PDF >>
  • Zestawienie Bilans uproszczony na dzień 31-12-2016 – plik PDF >>
  • Zestawienie Rachunek zysków i strat na dzień 31-12-2016 – plik PDF >>

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania w dniu 08-06-2017