Komisja Rewizyjna

– wybrana przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 22 czerwca 2023 r.:

  Karol Jurski Karol Jurski
Członek Komisji
 
Bożena Dyjak
Członek Komisji
Sylwia Borkowska
Członek Komisji