Komisja Rewizyjna

– wybrana przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 27 czerwca 2019 r.:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej