Komisja Rewizyjna

– wybrana przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 17 czerwca 2021 r.:

  Karol Jurski Karol Jurski
Członek Komisji
 
Krzysztof Gelo Krzysztof Gelo
Członek Komisji
Wiesław Ulikowski
Członek Komisji