Komisja Rewizyjna

– wybrana przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 8 czerwca 2017 r.:

Piotr Piotr Łapiński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Gelo
Członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Majewski
Członek Komisji Rewizyjnej