Komisja Rewizyjna

– wybrana przez Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 27 czerwca 2019 r.:

Karol Jurski Karol Jurski
Przewodniczący Komisji
Krzysztof Gelo Krzysztof Gelo
Członek Komisji
Krzysztof Kaliński Krzysztof Kaliński
Członek Komisji