Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

W dniu 13 czerwca 2024r odbyło się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

W Zebraniu uczestniczyły 34 osoby ( w tym 11 udzielonych pełnomocnictw ) na 65 Członków Stowarzyszenia. Zgodnie z przejętym programem Zebrania zostały przedstawione sprawozdania – w kolejności sprawozdanie finansowe, z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami nastąpiło głosowanie i podjęcie uchwał o ich przyjęciu.

   Następnie w ramach spraw wniesionych Przewodniczący Zarządu Piotr Łapiński złożył w imieniu Zarządu wniosek w sprawie podjęcia uchwały przez ZWZ w sprawie nadania Członkostwa Honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia oraz osobom, które osiągnęły wiek 80 lat, zdaniem Zarządu uprawniający do nadania im tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. W głosowaniu 33 głosami „ZA” przyjęto Uchwałę nr 4/2024.

Członkami Honorowymi Stowarzyszenia zostały:

  1. Barbara Brzozowska – Porębska
  2. Zofia Koter
  3. Jerzy Majewski
  4. Hanna Rowińska
  5. Barbara Sierakowska

Które osiągnęły wiek 80 lat,

oraz:

  • Katarzyna Perkman
  • Danuta Murawska

Za zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia

Gratulujemy!

Przypominamy, że wcześniej członkami honorowymi Stowarzyszenia zostały: Maria Czupratowska-Semczuk oraz Ewa Kalińska

W toku dalszej dyskusji zostały poruszone kwestie współpracy  Stowarzyszenia z Zespołem i Radą Zespołu, wykorzystania środków finansowych wypracowanych przez Stowarzyszenie, dalszych planów artystycznych Zespołu Maryś, działającego pod patronatem Stowarzyszenia oraz szereg innych spraw wynikających z działalności SPZPiT PW.

Po wyczerpaniu porządku Zebrania Przewodnicząca Ela Czerwińska podziękowała za udział oraz zamknęła ZWZ.

Protokół z obrad  ZWZ w dniu 13 czerwca 2024 jest do wglądu >>>