Projekt Karpackie_emigracje

Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiT PW jesienią ubiegłego roku odbyła się wymiana młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca PW oraz zespołu Ansamblul Folcloric”Junii Brasovului” z Rumunii w celu umożliwienia obu stronom rozwoju na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i językowej. W ramach projektu Stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej  Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację wspomnianego projektu „Karpackie e_migracje.

Projekt „Karpackie e_migracje” polegał na zorganizowaniu wymiany młodzieży z dwóch krajów – Polski i Rumunii. Poprzez aktywny udział uczestników w działaniach opartych na metodach edukacji pozaformalnej umożliwił  on  rozwój na płaszczyźnie kulturowej, społecznej i językowej. Założeniem twórców projektu było wypracowanie strategii oraz formy pracy z osobami i społecznościami wykluczonymi – na przestrzeni historii i obecnie: dotyczącymi mniejszości etnicznych i narodowych. Przy realizacji projektu poruszano się w następujących kontekstach: migracje ludzi, przenikanie się kultur, prześladowania polityczne i światopoglądowe, wielojęzyczność, wielokulturowość i międzykulturowość. Program oparto na kulturowym dziedzictwie Karpat, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wołoskiej, która do dziś obecna jest nie tylko w folklorze tradycyjnym, ale też w codziennym życiu mieszkańców krajów karpackich – w tym oczywiście Polski i Rumunii, a więc dwóch biegunów, pomiędzy którymi odbywały się i odbywają do dziś migracje i przepływ ludzi, dóbr i kultur.

Etiudy:

Kolejne :

kolejne etiudy:

>>>

>>>

>>>

>>>

Efekt prac Uczestników – zdjęcia z witrażami

Przykładowe prace – kolaże