Wybory nowych władz Stowarzyszenia

W dniu 22 czerwca 2023r odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół ZPiTPW

Zgodnie z zaplanowanym programem obrad w trakcie zebrania wybrano nowe organy statutowe Stowarzyszenia, a Prezesem został Piotr Łapiński.

W skład Zarządu poza Piotrem weszli: Elżbieta Czerwińska, Krzysztof Gelo, Janusz Chojecki i Joanna Szczepańska

W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję zostali wybrani: Sylwia Borkowska, Bożena Dyjak i Karol Jurski.

Gratulacje dla Wszystkich członków Zarządu i Komisji.

Protokół z zebrania>>>http://www.spzpitpw.pl/wp-content/uploads/2023/06/Protokol-ZWZ-z-dn-230622.pdf